Zasady – Polityka prywatności

👉 Dołączając do jakiegokolwiek programu z linku rejestracyjnego znajdującego się w opisie, w komentarzach, na zdjęciach, w wideo itp. na stronie EXW-Wallet.Best OŚWIADCZASZ, że zapoznałeś/aś się z poniższą informacją!

⚠️ Oświadczasz, że jesteś świadom/a możliwości uzyskania dochodu, jak i również utraty częściowego lub całego kapitału wpłaconego do danego programu. Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty podejmujesz samodzielnie będąc świadom ryzyka.

⚠️ Treść materiałów na stronie EXW-Wallet.Best oraz artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: EXW-Wallet.Best mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

⚠️ Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale, jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

**********************************************

⚠️⚠️⚠️ UWAGA! : Wszelkie materiały na stronie www.EXW-Wallet.Best nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Te treści mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Treści te mogą być pomocne w zarabianiu. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku, ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Ja nie gwarantuje Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu. Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty bądź świadomy/a istniejącego ryzyka!

**********************************************

EXW-Wallet.Best zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta EXW-Wallet.Best i użytkownika serwisów oraz artykułów należących do EXW-Wallet.Best obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie http://EXW-Wallet.Best/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: EXW-Wallet.Best nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i artykułów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie korzystać z artykułów należących do EXW-Wallet.Best oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez EXW-Wallet.Best

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do EXW-Wallet.Best możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych artykułów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych artykułów należących do EXW-Wallet.Best wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi artykuły. Imię pozwala EXW-Wallet.Best zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez EXW-Wallet.Best wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

EXW-Wallet.Best zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EXW-Wallet.Best rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, artykułów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów EXW-Wallet.Best

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych EXW-Wallet.Best

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do EXW-Wallet.Best przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. EXW-Wallet.Best nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do EXW-Wallet.Best i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez EXW-Wallet.Best nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do EXW-Wallet.Best mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i materiałach należących do EXW-Wallet.Best

W przypadku pytań proszę się kontaktować za pomocą formularzy na stronach EXW-Wallet.Best

Wyłączenie Odpowiedzialności

Strona EXW-Wallet.Best została stworzona, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w marketingu online. Mimo, że prezentujemy  praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferujemy. Materiały, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w EXW-Wallet.Best artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z ich opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

EXW-Wallet.Best oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące działania Serwisu prosimy kierować na adres elektroniczny: kontakt @ luckyteam.info .info (proszę usunąć spacje)  Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Strona EXW-Wallet.Best nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach. Korzystając, więc z przedstawionych na stronie treści zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.